Välkomna nya medarbetare från Institutionen för Neurovetenskap

2022-01-19

Från den 1 januari 2022 så har kvinnors och barns hälsa fått förstärkning från Institutionen för Neurovetenskap.

Efter omorganisation vid vetenskapsområdet medicin har institutionen för kvinnors och barns hälsa fått tillskott vilket inkluderar 3 forskargrupper/forskningsområden, 1 centrumbildning, flertalet program och kurser och 3 administrativa medarbetare. 
Forskargrupper/forskningsområden:

  • Arbetsterapi: Ämnet arbetsterapi handlar om kunskaper om människans vardagsaktiviteter och dess relation till delaktighet, utveckling och hälsa. Vid institutionen bedrivs forskning i arbetsterapi med fokus på hur teknik och hjälpmedel kan skapa nya möjligheter i vardagen.
  • FysioterapiFysioterapins viktigaste kunskapsområde är hur rörelse såsom fysisk aktivitet och ändamålsenlig motorik bidrar till hälsa och delaktighet i vardagsliv och samhälle. Vår forskning karaktäriseras av integrering av fysioterapi och beteendemedicin.
  • Neuropsykofarmakologi: Med fokus på psykoneurobiologi ägnar sig forskargruppen i huvudsak med forskning kring: hur könshormoners molekylära mekanismer påverkar kvinnors beteende och psykiska hälsa coh hur tidig exposition för stress och alkohol har effekter på hjärna och beteende under tonåren.

Till kvinnors och barns hälsa kommer även projektledning för centrumbildningen Womher - ett unikt tvärvetenskapligt centrum med målet att ta fram evidensbaserad kunskap för framtida strategiska beslut inom arbetsliv och samhälle. Med hela universitetets bredd som främsta styrka skapar vi nätverk och utbildar en ny generation forskare som vill och kan göra skillnad.

​Kvinnors och barns hälsa får även förstärkning av fysioterapeutprogrammet, arbetsterapeutprogrammet (start 2023) och ett flertal kurser bland annat psykoneuroendokrinologi - kvinnors psykiska hälsa. 

Varmt välkomna alla nya medarbetare!

Läs mer om omorganisationen 

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-10-23