Nationell studie om e-hälsotjänsten Journalen

2022-01-24

Forskare vid Uppsala universitet ska i en nationell studie undersöka hur medborgarna använder e-hälsotjänsten Journalen. När man loggar in på sin journal via 1177, möts man av en enkät med möjlighet att delta. Det här gäller befolkningen i hela landet. Undersökningen finns på plats från och med den 24 januari och två veckor framåt.

Det är i ett samarbete med Norge, Finland och Estland som forskarna undersöker medborgarnas attityder och erfarenheter av digitala journaler på 1177.se. 

– Förutom att fördjupa förståelsen för hur e-hälsotjänsten Journalen och motsvarande tjänster i de andra länderna används och upplevs idag, hoppas vi också kunna samla in underlag för utveckling av nya former av e-hälsa, säger Maria Hägglund, projektledare och forskare i hälsoinformatik.

Med start 24 januari och två veckor framåt, med eventuell förlängning, kommer en enkät att finnas i inloggat läge på 1177.se, med frågor till användarna om tillgången till sina journaler. Alla som loggar in och läser sin journal under den här tidsperioden erbjuds möjlighet att svara på enkäten.

Maria Hägglund, projektledare och forskare i hälsoinformatik
Fotograf: Mikael Wallerstedt 

– Vi hoppas att få in många svar från personer med olika upplevelser av att läsa sin journal för att kunna både förbättra de tjänster som finns idag, och att kunna ge bättre underlag för andra länder eller vårdgivare som planerar att införa liknande tjänster, säger Maria Hägglund. Vårt mål är att få 5 000 enkätsvar från Sverige, och lika många från de andra deltagande länderna. I slutänden är det nytta för patienter och invånare som är målet, och det finns fortfarande mycket kvar att göra. 

Studien är en del av forskningsprojektet NORDeHEALTH som leds av docent Maria Hägglund vid Uppsala universitet. Projektet är ett av 6 projekt som fått finansiering av NordForsk för att studera digitalisering i offentlig sektor, och det enda av dessa projekt som leds från Sverige. För Sveriges del deltar forskare från Uppsala universitet, Karlstad universitet, Örebro universitet och Högskolan i Skövde.

Ett resultat utifrån de nationella enkäterna i projektet NORDeHEALTH ska enligt planen presenteras i höst.

För snart tio år sedan, hösten 2012, lanserades möjligheten för enskilda att ta del av de egna sjukjournalerna via 1177, och då gick Region Uppsala i bräschen som första region att erbjuda patienter tillgång. Denna nya form av e-hälsotjänst möttes då av motstånd från läkare, men i takt med att användningen spridit sig i landet har motståndet minskat, och för många i vården känns patienters tillgång till sina journaler idag som en självklarhet.

En tidigare enkätundersökning till patienter, 2016, visade att en överväldigande majoritet av de som läste sin journal var mycket positiva och såg det som en viktig tjänst. Då var inte alla regioner, dåvarande landstingen, ännu anslutna till 1177.se.

– Nu har vi möjlighet att både följa upp hur användare idag upplever användningen, och att kunna jämföra oss mot våra grannländer som alla har implementerat liknande lösningar – en fantastisk möjlighet, säger Maria Hägglund. Tack vare vårt nära samarbete med Inera AB som förvaltar 1177.se och ’Journalen’ så har vi också möjlighet att direkt återkoppla till utvecklarna och på så sätt skapa omedelbar nytta.

Se filmklipp om projektet

Hemsida för NORDeHEALTH 

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-10-23