Halvtidsseminarium: Ylva Fredriksson Kaul "From eye to mind - An embodied perspective on developmental trajectories in children born very preterm"

  • Datum: –13.30
  • Plats: Akademiska sjukhuset Barnklinikens stora konferensrum, BV, Akademiska Barnsjukhuset, ing. 95, Uppsala
  • Föreläsare: Ylva Fredriksson Kaul, Leg. psykolog
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: Lena Hellström Westas
  • Halvtidsseminarium

Betygsnämnd
Docent Kirsten Holmberg, Inst. för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala Universitet

PhD Felix Koch, Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL), Linköpings Universitet

PhD Béatrice Skiöld, Inst för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet

Huvudhandledare
Professor Lena Hellström Westas, Inst. för kvinnors och barns hälsa, Uppsala Universitet

Biträdande handledare
Professor em Claes von Hofsten, Inst. för psykologi, Uppsala Universitet

PhD Kerstin Rosander, Inst. för psykologi, Uppsala Universitet

PhD Katarina Strand Brodd, Inst. för kvinnors och barns hälsa, Uppsala Universitet

PhD Birgitta Böhm, Inst. för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet