Master seminar presentations

  • Datum: –14.00
  • Plats: MTC-huset Signifikansen, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr, Uppsala
  • Föreläsare: Anton Ericsson, Isak Mankowitz och Samer Yousef
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: Hanna Taylor
  • Seminarium

Anton Ericsson: "Validering av NeoBeat i en klinisk miljö"
Isak Mankowitz: "Effects of low-birth weight on infants with perinatal asphyxia at regional hospitals in Nepal"
Samer Yousef: "Risk factors for low birthweight infants with sepsis in Nepal"