Disputation: Evgenii Bogatikov

  • Datum:
  • Plats: the library of the Department of Clinical Neurophysiology, Uppsala University Hospital, entrance 85, 3rd floor.
  • Doktorand: Evgenii Bogatikov, Doktorand vid Institutionen för neurovetenskap, Rostedt Punga: Klinisk neurofysiologi
  • Arrangör: Neuro
  • Kontaktperson: Gustav Innala
  • Telefon: 0184714122
  • Disputation

Towards better understanding of etiological mechanisms at the neuromuscular junction

Huvudhandledare: överläkare Anna Rostedt Punga
Biträdande handledare: professor Klas Kullander
Opponent: docent Viktorija Kenina, Riga Stradinš University, Lettland
Ordförande: professor Eva Hellmén, Sveriges Lantbruksuniversitet
Examinator: universitetslektor Malin Lagerström
Betygsnämnd: professor Svante Winberg; docent Anna Erlandsson; professor Eva Hellmén, Sveriges Lantbruksuniversitet