BMC 50 år: Hjärnans belöningssystem med spännvidd från himmel till helvete: En exposé över avgörande incitament inom beroendeforskningen i ett 50-årigt perspektiv

  • Datum:
  • Plats: Biomedicinskt centrum BMC, sal B41 (entré A11, mot Dag Hammarskjölds väg)
  • Föreläsare: Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Kristofer Rubin
  • Föreläsning

Med anledning av att BMC fyllt 50 år inbjuds till populärvetenskaplig föreläsningsserie. Sju torsdagar i höst föreläser forskare som varit verksamma på BMC en stor del av dessa 50 år och som bidragit till att utveckla sina ämnen och att ge BMC dess framskjutna plats på den akademiska världskartan.

Fred Nyberg forskar med fokus på gener och signalsubstanser som har koppling till funktioner som rör hjärnans belöningssystem och beroenden. År 1988 förordnades Nyberg som professor i farmakologi vid Uppsala universitets farmaceutiska fakultet. Fem år senare utnämnde regeringen Nyberg till fullmaktsprofessor i biologisk beroendeforskning vid Medicinska forskningsrådet. Nyberg har därefter haft mångåriga uppdrag i regeringens ANDT-råd och även varit forskningsansvarig vid regeringens Mobilisering mot narkotika.

Åren 2006-2011 var Fred Nyberg dekanus för farmaceutiska fakulteten. Han tog därefter initiativ till Uppsala universitets forum för forskning om läkemedels- och drogberoende (U-FOLD), ett regionalt nätverk där Nyberg till år 2018 även var koordinator. Fred Nyberg är en populär föreläsare inom beroendefältet, han anlitas ofta av media som expertkommentator i beroenderelaterade frågor och utgör en tydlig röst i den svenska narkotikadebatten.

BMC 50 år: Hjärnans belöningssystem med spännvidd från himmel till helvete: En exposé över avgörande incitament inom beroendeforskningen i ett 50-årigt perspektiv