Disputation: Camilla Sandberg-Melin

  • Datum:
  • Plats: Rudbeckssalen, Rudbeckslaboratoriet
  • Doktorand: Camilla Sandberg-Melin, Specialistläkare vid Institutionen för neurovetenskap, Söderberg: Oftalmiatrik
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Inst för neurovetenskap
  • Kontaktperson: Gunneli Ekberg
  • Telefon: 0184714122
  • Disputation

Titel: "Morphometry of the Optic Nerve Head as a Diagnostic Tool for Glaucoma"

Huvudhandledare: professor Per Söderberg


Biträdande handledare: Curt Ekström, PhD; Zhaohua Yu, PhD


Opponent: docent Boel Bengtsson, Lunds universitet


Ordförande: docent Eva Larsson


Examinator: docent Eva Larsson


Betygsnämnd: docent Neil Lagali, Linköpings universitet; professor Anne-Marie Landtblom; professor Anja Tuulonen, Tampere University, Finland