Women and Children’s Health Seminar Series Research Programme: Susanne Lager "Placental microbiome" (på engelska)

  • Datum: –13.00
  • Plats: Akademiska sjukhuset Stora konferensrummet, Ing 96 nb, Kvinnokliniken, Uppsala
  • Föreläsare: Susanne Lager
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: Carina Hult
  • Seminarium