Pediatrikseminarier - Pre-disputationsseminarium: Elisabet Lundmark "Therapy-resistant enuresis: In search of new therapies and prognostic markers" (på svenska)

  • Datum: –13.00
  • Plats: Akademiska sjukhuset Ulmstensalen, Ing 95/96 nbv, Uppsala
  • Föreläsare: Elisabet Lundmark
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: Kjell Alving
  • Seminarium