Asthma research based on national registries

  • Datum: –13.00
  • Plats: Akademiska sjukhuset Rappesalen, ingång 10
  • Föreläsare: Christer Janson, Professor vid forskargruppen för Lung-, allergi- och sömnforskning
  • Kontaktperson: Christer Janson
  • Föreläsning