PM tPKPD seminarium

  • Datum: –13.40
  • Plats: Biomedicinskt centrum B7:101a
  • Föreläsare: Estelle Chasseloup
  • Arrangör: Pharmacometrics
  • Kontaktperson: Maria Kjellsson
  • Telefon: 018-471 40 09
  • Seminarium

Individual model averaging