Zoonosseminarium, Hans Dieter Klenk "Emerging Viruses - Pathogens en Route from Animals to Man"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum Navet, markplan
  • Föreläsare: The Icon of virology, Professor Hans Dieter Klenk
  • Kontaktperson: Patrik Ellström
  • Seminarium