Disputation: Henrik Engquist

  • Datum:
  • Doktorand: Henrik Enquist: Överläkare vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Anestesiologi och intensivvård
  • Arrangör: Institutionen för neurovetenskap
  • Kontaktperson: Gustav Innala
  • Telefon: 0184714122
  • Disputation

Clinical bedside studies of celebral blood flow in severe subarachnoid hemorrhage using Xenon-CT

Huvudhandledare: professor Per Enblad

Biträdande handledare: docent Anders Lewén, docent Elham Rostami

Opponent: professor Marianne Juhler, Köpenshams universitet

Ordförande: professor Anne-Marie Landtblom

Examinator: universitetslektor Katarina Laurell

Betygsnämnd: docent Anette Theodorsson, Linköpings universitet, docent Jens Sörensen, professor Anders Larsson, institutionen för kirurgiska vetenskaper