Karl Johan Öbrink-föreläsning, Lena Kjellén ”No life without heparan sulfate”

  • Datum: –16.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum A1:107a
  • Föreläsare: Lena Kjellén
  • Arrangör: BMC Intendenturen
  • Kontaktperson: BMC Intendenturen
  • Seminarium

En Karl Johan Öbrink-föreläsare utses årligen och priset ges till en nu aktiv forskare vars verksamhet präglas av Karl Johan Öbrinks anda, årets pristagare är Lena Kjellén.

Årets pristagare är Lena Kjellén vid IMBIM och föreläsningen ”No life without heparan sulfate” hålls den 4 december kl 15:15 i A1:107a. Se bifogat program som även går att läsa under meddelanden på https://www.bmc.uu.se/