Importance of peripheral arterial disease as a risk marker in patients with myocardial infarction

  • Datum:
  • Plats: Akademiska sjukhuset Enghoffsalen, ingång 50
  • Doktorand: Birgitta Jönelid
  • Kontaktperson: Christina Christersson
  • Disputation

Opponent är professor Lena Jonasson, Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Avdelningen för kardiovaskulär medicin.