Seminarieserie med tema Cancerfarmakologi och beräkningsmedicin

  • Datum:
  • Plats: Akademiska sjukhuset Rappesalen, ing 10
  • Föreläsare: Meddelas senare
  • Kontaktperson: Rolf Larsson
  • Seminarium