Seminarieserie med tema Klinisk farmakogenomik och osteoporos

  • Datum: –13.00
  • Plats: Akademiska sjukhuset Rappesalen, ing 10
  • Föreläsare: Meddelas senare
  • Kontaktperson: Håkan Melhus
  • Seminarium