Asessment of nanoparticle toxicity in vitro

  • Datum: –13.00
  • Plats: Akademiska sjukhuset Rappesalen, ing 10
  • Föreläsare: Kristina Nilsson Ekdahl, Gästprofessor i immunologi vid institutionen för immunologi, genetik och patologi
  • Kontaktperson: Inga Soveri
  • Seminarium