INSTÄLLT: Seminarieserie med tema Arbets- och miljömedicin

  • Datum: –13.00
  • Plats: Akademiska sjukhuset Nordlandersalen, ingång 10
  • Föreläsare: Meddelas senare
  • Kontaktperson: Magnus Svartengren
  • Seminarium