Föreläsning av hedersdoktor John Lee Cox

  • Datum: –14.50
  • Plats: Universitetshuset, sal IX
  • Föreläsare: Professor emeritus John Lee Cox, Universitetet i Keele, Storbritannien
  • Arrangör: Vetenskapsområdet för medicin och farmaci
  • Kontaktperson: Agneta Mattsson
  • Föreläsning

Öppen föreläsning av professor emeritus John Lee Cox, utsedd hedersdoktor vid medicinska fakulteten, med titeln Mental Illness and Childbearing: Research and Clinical Priorities in a Changing World.

John L. Cox är professor emeritus i psykiatri vid Keele University. Han är internationellt erkänd för sitt arbete inom perinatal psykiatri, särskilt genom utvecklingen av ett screeninginstrument för att identifiera kvinnor som drabbas av postpartumdepression: Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS). Skalan används både i kliniska sammanhang och inom forskningen. John Cox var en av grundarna av Marcé Society for Perinatal Mental Health och hans arbete som psykiater, forskare och lärare har belönats med ett antal prestigefyllda priser under åren. Han är en av grundarna av den moderna perinatala psykiatrin och har bidragit avsevärt till förbättring av diagnos och behandling av kvinnor som lider av förlossningsdepression.