POSTPONED - UAC Workshop: Infection Control

  • Datum: –15.30
  • Plats: TBD TBD
  • Föreläsare: Linus Sandegren, Birgitta Lytsy & Christian Giske
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala Antibiotic Center
  • Kontaktperson: Eva Garmendia
  • Telefon: 018-471-4902
  • Utbildning

This workshop is postponed till the autumn. Dates to be confirmed later.