Extra Genomiksemiarium, Kjetill Jakobsen "Short tandem repeats: genomic modulators of local adaptation?"

  • Datum: –16.00
  • Plats: C4:305
  • Föreläsare: Kjetill Jakobsen, Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis, University of Oslo
  • Kontaktperson: Leif Andersson
  • Seminarium