INSTÄLLT: Neuro seminar Michael Williams

  • Datum:
  • Plats: Biomedicinskt centrum Lunch room C2:2, BMC
  • Föreläsare: Michael Williams, Functional Pharmacolgy
  • Webbsida
  • Arrangör: Dept of Neuroscience
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: 0704334801
  • Seminarium

Title:
Host: Functional Pharmacolgy
Bring your own lunch!