Genomikseminarium via zoom, Arianna Cocco "Study of the GABA signaling system in the zebrafish brain"

  • Datum: –11.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum via zoom
  • Föreläsare: Arianna Cocco
  • Kontaktperson: Jennifer Meadows
  • Seminarium

Kontakta Jennifer Meadows för att få tillgång till aktuell zoomlänk