Tumörbiologi seminarium, Anders Dagälv "Mucopolysaccharidoses models in zebrafish "

  • Datum: –13.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum C8:305 + ZOOM, länk ovan
  • Föreläsare: Anders Dagälv, Lena Kjelléns grupp
  • Kontaktperson: Aris Moustakas
  • Seminarium

#Glycobiology, zebrafish models