Tumörbiologi seminarium, Tomohiko Fukuda "'BMP signaling in ovarian and endometrial cancer"

  • Datum: –13.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum C8:305 och ZOOM, länk ovan
  • Föreläsare: Tomohiko Fukuda, Calle Heldins grupp
  • Kontaktperson: Aris Moustakas
  • Seminarium

#BMP signaling, ovarian cancer