Seminar Psychiatry: Hanna Spangenberg

  • Datum: –13.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Hanna Spangenberg, doktorand, läkare Handledare: Mia Ramklint, Adriana Ramirez
  • Webbsida
  • Arrangör: Dept of Neuroscience
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: 0704334801
  • Seminarium

Titel: Deviant personality in the long run – a follow up of young adult psychiatric patients
Tid och plats meddelas senare

Halvtidsseminarium