Neuroscience Day 2020

  • Datum: –17.00
  • Plats: Zoom https://uu-se.zoom.us/j/68897717556
  • Föreläsare: Updated program from Spring 2020, will come soon.
  • Webbsida
  • Arrangör: Dept of Neuroscience
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: 0704334801
  • Konferens

Zoom-link: https://uu-se.zoom.us/j/68897717556