IMBact seminarium via zoom, Dennis Leenheer

  • Datum: –14.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum för zoomlänk, kontakta Ulrika Lustig eller resp talare
  • Föreläsare: Dennis Leenheer, Lionel Guys grupp
  • Kontaktperson: Ulrika Lustig
  • Seminarium

#Evolutionary microbiology, evolution of host-adapted bacteria (Legionellales)