Dose Finding in the Clinical Development of 60 FDA-Approved Drugs: A comparison to Learning vs. Confirming Recommendations

  • Datum: –13.30
  • Plats: Online https://ucph-ku.zoom.us/j/69557300991?pwd=VWdtTHRvdERMaHJueHR0RWFPZ2FyUT09
  • Föreläsare: Yassine Kamal Lyauk
  • Webbsida
  • Arrangör: Farmaci
  • Kontaktperson: Maria Kjellsson
  • Telefon: 0184714009
  • Seminarium

Detta är en online-presentation, som är del av seminarieserien vid Institutionen för Farmaci. Presentation kommer ges på engelska.
Seminariet kräver lösenord. Vänligen kontakta Maria Kjellsson om du önskar delta.