IMCHs måndags seminarium: Chalobol Chalermsri "Food choice among Thai older people"

  • Datum: –14.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Chalobol Chalermsri
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: Chalobol Chalermsri
  • Seminarium