Barnsjukhusets seminarieserie: Gullik Gulliksson "Pediatriska gastroenterologiska motilitetsstörningar"

  • Datum: –13.00
  • Plats: Akademiska sjukhuset Ulmstensalen, ing 96 NBV
  • Föreläsare: Gullik Gulliksson
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: Kjell Alving
  • Seminarium

Forskningsplansseminarium

Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/64957652243
Passcode: 002034