ObGyn Highlights: "The vaginal microbiome, HPV and cervical dysplasia"

  • Datum: –13.00
  • Plats: Akademiska sjukhuset Stora konferensrummet, Kvinnosjukvården
  • Föreläsare: Johanna Norenhag
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: Kathrine Bjersand
  • Seminarium

Inför halvtidsseminarium