Disputation: Paola Oras "Care for the newborn - breastfeeding and skin-to-skin contact"

  • Datum: –16.00
  • Plats: Universitetshuset, sal IX Biskopsgatan 3
  • Doktorand: Paola Oras
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: Paola Oras
  • Disputation

Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/65682410268
Passcode: 258933

Ordförande
Agneta Skoog Svanberg, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Opponent 
Jonna Bornemark, Professor, Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola

Betygsnämnd
Pehr Granqvist, professor, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet

Eva Nissen, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet

Wibke Jonas, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet

Huvudhandledare
Eva-Lotta Funkquist, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Biträdande handledare
Lena Hellström Westas, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Tomas Ljungberg, docent, Psykiatriska kliniken, Nyköpings lasarett

Kerstin Hedberg Nyqvist, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet