Reproduction and Development Research Track: “Applications of Genomic and Molecular techniques in Neuro- and Developmental Disorders to advance Precision Medicine”

  • Datum: –13.15
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Josefin Johansson, PhD-student at the Department of Immunology, Genetics and Pathology, Uppsala University
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: Theodora Kunovac Kallak
  • Seminarium

Kontakta Theodora Kunovac Kallak för Zoomlänk: Theodora.Kunovac_Kallak@kbh.uu.se