IMCH MONDAY SEMINARS: Forskningsplansseminarium "Impact assessment of Typhoid conjugate vaccine following introduction in Routine Immunization Program of Pakistan"

  • Datum: –14.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Rozina Thobani
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barn hälsa
  • Kontaktperson: Hanna Taylor
  • Seminarium

Kontaka Hanna Taylor för Zoomlänk