The department has regular research seminars where students, PhD-students, researchers, lecturers, and professors present research within the current research areas.

Black and white calendar illustration

Research seminars

Forskningsforum barn och ungdom

Seminarieserien Forskningsforum Barn och Ungdom 
Onsdagar kl.12.00-13.00
Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/69211658897
Lokal: Barnsjukhuset Konferensrum ing 95/96 BV
Vi kan nu köra alla seminarierna hybrid men kolla alltid på programmet vad föreläsaren har valt: om det står bara zoom så finns det inte möjlighet att sitta i konferens salen. Vissa registrering seminar kan dessutom har annan lokal. 

 @jannoon028 - www.freepik.com

Kommande schema i Google docs 
Programpunkterna kommer även att läggas upp i kalendern på KBHs hemsida. 

Seminarie Serie är högskolepoäng meriterande: 0,05 hp per seminarium, alltså 1,0 hp för 20 seminarier, samt 0,5 hp för egen föreläsning inom seminarieserien, presentation på minst ca 30 min, totalt 45 min inkl. diskussion

Vill du lägga till en programpunkt eller få information om forskningsforum på ditt kbh mail?
tacksam e-maila geraldine.giraud@akademiska.se

Last modified: 2021-11-09