Seminarieserier

The department has regular research seminars where students, PhD-students, researchers, lecturers, and professors present research within the current research areas.

Black and white calendar illustration

Research seminars

Reproduktion och utveckling

Spermie och ägg Välkommen till forskningsspåret Reproduktion och utveckling. Forskningsspåret Reproduktion och utveckling har som målsättning att samla doktorander som arbetar med obstetrik, gynekologi, neonatologi och pediatrik inom vetenskapsområdet. Spåret anordnar en seminarieserie som inkluderar föreläsningar från doktorander, forskare, lektorer och professorer som presenterar sin forskning inom forskningsfältet. Seminariet sker en gång i månaden via Zoom. Läs mer om forskningsspåret

Kontaktperson: Theodora Kunovac Kallak

ObGyn Highlights och Forskningsforum barn och ungdom

Välkommen till seminarieserierna ObGyn Highlights och Forskningsforum barn och ungdom som från och med hösten 2023 kommer att dela dag och tid. Det betyder att varannan torsdag blir fokus på antingen obstetrik/gynekologi eller pediatrik. 

Vi ser fram emot en rolig höst med inspirerande torsdagsseminarier!

Kontakt ObGyn Highlights: Stina Stjernmira: stina.stjernmira.ruus@uu.se

Kontakt Forskningsforum barn och ungdom Géraldine Giraud:geraldine.giraud@akademiska.se

U-CARE seminarieserie

Välkommen till U-CAREs seminarieserie
Du hittar med information på U-CAREs hemsida.

Last modified: 2024-04-19