Post-registration seminar: Sofia Arwehed "Telemedicinskt stöd för optimerad hemsjukvård och facilitering av förtidigt födda barns utskrivning till hemmet"

  • Date: –13:00
  • Location: Akademiska sjukhuset Ulmstensalen
  • Lecturer: Sofia Arwehed
  • Organiser: Department of Women's and Children's Health
  • Contact person: Ylva Thernström Blomqvist, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Seminarium

Children’s hospital’s seminar series

Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/67410357526

Passcode: 206425

Main supervisor
Ylva Thernström Blomqvist, Associate professor, Department of Women's and Children's Health

Reviewer
Anna-Karin Wikström, Professor, Department of Women's and Children's Health