Halftime seminar: Cecilia Arana Håkansson "Aspects of abdominal surgery in children"

  • Date: –16:00
  • Location: Zoom
  • Lecturer: Cecilia Arana Håkansson
  • Organiser: Department of Women's and Children's Health
  • Contact person: cecilia.arana_hakanson@kbh.uu.se
  • Halvtidsseminarium

Contact Cecilia Arana Håkansson for Zoomlink

Halvtidskommitté
Lars Hagander, docent, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund University

Urban Karlbom, docent, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet

Rochelly Diaz Heijtz, docent, Institutionen för neurovetenskap , Karolinska Institutet

Huvudhandledare
Helene Engstrand Lilja, adjungerad professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Biträdande handledare
Fanny Fredriksson, PhD, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Nele Brusselaers, professor, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Karolinska Institutet