Forskningsforum barn och ungdom: "Effekter av anpassad kolhydratkost som antiinflammatorisk behandling av barn med juvenil idiopatisk artrit"

  • Date: –13:00
  • Location: Zoom
  • Lecturer: Naima Hagström
  • Organiser: Department of Women's and Children's Health
  • Contact person: Lillemor Berntson
  • Seminarium

Kontakta Lillemor Berntson för Zoomlänk