ObGyn Highlights - "Caseload i Sverige? - Kvinnors, barnmorskors och barnmorskestudenters perspektiv"

  • Date: –13:00
  • Lecturer: Hanna Fahlbeck
  • Organiser: Department of Women's and Children's Health
  • Contact person: hanna.fahlbeck@kbh.uu.se
  • Seminarium

Post-registration seminar

Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/306345478

Huvudhandledare
Margareta Johansson, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Granskare
Helena Volgsten, docent, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Examinator
Cecilia Ekéus, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa