Halftime seminar - Optimizing care of the most preterm infants

  • Date: –11:15
  • Location: Barnsjukhusets konferensrum, Ing 95, BV, Akademiska sjukhuset
  • Lecturer: Fanny Söderström
  • Organiser: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Contact person: Johan Ågren, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, UU
  • Halvtidsseminarium

Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/61801302548

Halvtidskommitté
Thomas Abrahamsson, docent, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Linköpings Universitet

Anders Elfvindocent, Institutionen för kliniska vetenskaper, Göteborgs Universitet

Maria Grandahl, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Huvudhandledare
Johan Ågren, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Biträdande handledare
Richard Sindelar, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Lena Hellström-Westas, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet