Research Forum Children and Adolescents

  • Date: –13:00
  • Location: Barnsjukhuset Konferensrum, ing. 95/96, BV
  • Lecturer: Nikolaos Tsolakis
  • Organiser: Institutionen för kvinnors och barns hälsa & Barnsjukhuset
  • Contact person: Kjell Alving
  • Föreläsning

Zoom:  https://uu-se.zoom.us/j/69211658897

Kommande schema i Google docs.
Vill du lägga till en programpunkt eller få information om forskningsforum på ditt kbh mail? kontakta Geraldine Giraud geraldine.giraud@akademiska.se