Research Forum Children and Adolescents - Sensitisation of furry animal allergen components is associated with type-2 inflammation and clinical outcomes in young asthmatics

  • Date: –13:00
  • Location: Lokal: Barnsjukhuset Konferensrum, ing. 95/96, BV
  • Lecturer: Nikaos Tsolakis
  • Contact person: Kjell Alving
  • Seminarium

Zoom:  https://uu-se.zoom.us/j/69211658897

Välkommen till seminarieserien Forskningsforum Barn och Ungdom 
Onsdagar kl.12.00-13.00
Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/69211658897
Lokal: Barnsjukhuset Konferensrum ing 95/96 BV

Kommande schema i Google docs. Vill du lägga till en programpunkt eller få information om forskningsforum på ditt kbh mail? kontakta Geraldine Giraud geraldine.giraud@akademiska.se