Forskningsforum barn och ungdom - Tidigt upptäckt av CP-skada i Nepal med hjälp av smart phone applikation

  • Date: –13:00
  • Location: Barnsjukhuset Konferensrum, ing. 95/96, BV
  • Lecturer: Anti Kukka
  • Contact person: geraldine.giraud@akademiska.se
  • Seminarium

Zoom:  https://uu-se.zoom.us/j/69211658897

Välkommen till seminarieserien Forskningsforum Barn och Ungdom 
Onsdagar kl.12.00-13.00
Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/69211658897
Lokal: Barnsjukhuset Konferensrum ing 95/96 BV
Vi kan nu köra alla seminarierna hybrid men kolla alltid på programmet vad föreläsaren har valt: om det står bara zoom så finns det inte möjlighet att sitta i konferens salen. Vissa registrering seminar kan dessutom har annan lokal. 

Kommande schema i Google docs. Vill du lägga till en programpunkt eller få information om forskningsforum på ditt kbh mail? kontakta Geraldine Giraud geraldine.giraud@akademiska.se