Halftime seminar - Molecular and clinical studies in paediatric cancer, with focus on leukemia

  • Date: –16:00
  • Location: Akademiska sjukhuset Anders Kreugerrummet, Enheten för blod och tumörsjukdomar för barn, Ingång 95
  • Lecturer: Gustaf Leijonhufvud
  • Organiser: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Contact person: gustaf.leijonhufvud@kbh.uu.se
  • Seminarium

Halvtidskommitté
Anna Nilsson, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska institutet

Peter Norberg, docent, Institutionen för biomedicin, Avdelningen för infektionssjukdomar, Göteborgs universitet

Håkan Karlsson, docent, Institutionen för neurovetenskap, Karolinska institutet

Huvudhandledare
Gustaf Ljungman, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Biträdande handledare
Britt Gustafsson, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska institutet

Gordana Bogdanovich, med dr, Inst för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Karolinska institutet