ObGyn Highlights - Undersökning av följsamheten till riktlinjer för diagnostik av placenta accreta spectrum-tillstånd på kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset 2018-2022

  • Date: –13:00
  • Lecturer: Filip Hangård
  • Contact person: Filip.Hangard.0764@student.uu.se
  • Seminarium

Välkommen till ObGyn Highlights lunchseminarium varje torsdag.

Lokalen Stora konferensrummet Kvinnosjukvården är bokad för dig som vill sitta tillsammans och vara med på Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/61078995618

Kom ihåg att anmäla din närvaro (om du inte deltar via Zoom) via e-post till stina.stjernmira.ruus@uu.se. Ämne: Närvaro ObGyn Highlights vecka X. Om du har några doktorander eller känner till forskare som vill presentera i detta forum på torsdagar, vänligen maila mig på stina.stjernmira.ruus@uu.se.

Anmäl dig för att presentera på torsdagar kl. 12.15-13.00 för Ob/Gyn Highlights-seminariet. Detta gör du i Google docs dokumentet