Halftime seminar - Improving HPV vaccination status among children in municipalities with low coverage – developing a school-based cluster randomized educational intervention

  • Date: –11:30
  • Location: Signifikansen, plan 1, MTC-huset
  • Lecturer: Ida Enskär
  • Organiser: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Contact person: ida.enskar@kbh.uu.se
  • Halvtidsseminarium

Halvtidskommitté
Louise von Essen, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Mats Eriksson, docent, Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet
Lina Schollin Ask, PhD, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska institutet

Huvudhandledare
Maria Grandahl, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet 

Biträdande handledare
Tryggve Nevéus, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Karin Enskär, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet