ObGyn Highlights/ Forskningsforum barn och ungdom - Obesitas hos barn: Familjebaserade interventioner och betydelsen av familjedynamik

  • Date: –13:00
  • Location: Akademiska sjukhuset Stora konferensrummet Kvinnosjukvården
  • Lecturer: My Sjunnestrand (Nowicka's lab, kostvetenskap och dietetikens kommunikation)
  • Contact person: Paulina.nowicka@ikv.uu.se
  • Seminarium

Välkommen till seminarieserierna ObGyn Highlights och Forskningsforum barn och ungdom som från och med hösten 2023 kommer att dela dag och tid. Det betyder att varannan torsdag blir fokus på antingen obstetrik/gynekologi eller pediatrik. 

Tid:  torsdagar kl. 12-13! Lokal:  Stora konferensrummet Kvinnosjukvården

Zoomlänk:
https://uu-se.zoom.us/j/62075377313
(alltid samma länk)

Program och bokningsdokument i Google docs

Vi ser fram emot en rolig höst med inspirerande torsdagsseminarier!

Kontakt ObGyn Highlights: Stina Stjernmira: stina.stjernmira.ruus@uu.se
Kontakt Forskningsforum barn och ungdom Géraldine Giraud:geraldine.giraud@akademiska.se